Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DE GEZONDE VROUW

De Gezonde Vrouw vindt jouw privacy erg belangrijk. Jouw gegevens zullen dan ook op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom dit gedaan wordt. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met [email protected]

 

 

 1. WIE BEN IK?

De Gezonde Vrouw is een eenmanszaak die gerund wordt door Farzanna Faqiri.

Farzanna Faqiri is Orthomoleculair therapeut, APS therapeut en hormoonexpert die zich volledig richt op het voorzien van informatie en coaching omtrent hormonen, voeding, vrouwengezondheid en lifestyle.

[email protected]

Bezoekadres: Klokhoek 18, 3833 GX Leusden

Kvk nr. 65416872

 

 1. WELKE GEGEVENS

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door Farzanna Faqiri. Welke zijn dat? Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt gedaan of andere aanvragen doet voor een van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
– Voor- en achternaam
– E-mail adres
– Telefoonnummer
– Straat en huisnummer
– Postcode en woonplaats

En andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die in jouw dossier vastgelegd wordt zoals je gewicht, lengte, geslacht en medische gegevens. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Jouw gegevens worden tot 12 maanden na het einde van de overeenkomst bewaard. Ik leg de voortgang uit onze sessies vast in een elektronische dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik naast bovenstaande gegevens tevens verslagen van onze sessies. Jouw dossier wordt 12 maanden bewaard, tenzij je eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

Ik maak tevens gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin foto’s van jouw progressie en eventueel (social media) naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. De foto’s worden onbeperkt bewaard in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7  jaar te bewaren. Ik zal jouw gegevens daarna verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over de dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, product en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal de gegevens met betrekking tot klachten 6 maanden na afhandeling verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, progressiefoto’s en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

 

 1. HOE VERKRIJG IK DEZE GEGEVENS?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

 

 1. WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij De Gezonde Vrouw om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar [email protected]. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

 1. WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?

 

De Gezonde Vrouw zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

 

 

 1. SLOTEPALINGEN

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.