Algemene voorwaarden:

Algemeen


Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Women’s Health Coach en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als u gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Women’s Health Coach geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Women’s Health Coach te Leusden

Therapeut/coach: Farzanna Faqiri eigenaresse van praktijk Women’s Health Coach.

Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Farzanna Faqiri inroepen en/of van de website Women’s Health Coach gebruikmaken.

Diensten: Orthomoleculaire therapie, individuele coaching of aanverwante werkzaamheden.

AansprakelijkheidWomen’s Health Coach streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is Women’s Health Coach nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Women’s Health Coach.

De opdrachtgever volgt vrijwillig het Metabolic Balance voedingsprogramma en deelname is voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn voedings- en gezondheidssituatie. Indien de opdrachtgever twijfelt of een bepaald voedingsvoorschrift en/of advies goed voor haar is, dan dient zij advies in te winnen bij diens eigen arts. Het volgen van het Metabolic Balance voedingsprogramma of het vragen van advies aan Women’s Health Coach dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van de eigen arts.

PrivacyWomen’s Health Coach verstrekt geen gegevens aan derden zonder voorafgaande toestemming.

De persoonsgegevens die de opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Women’s Health Coach vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht of dienst. De gegevens kunnen door Women’s Health Coach worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van de Women’s Health Coach. Indien de opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar info@womenshealthcoach.nl.  Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn (medische) gegevens door Women’s Health Coach aan Metabolic Balance BV worden verstrekt voor de totstandkoming van het Metabolic Balance Voedingsprogramma en onderzoeksdoeleinden en ter controle tijdens het traject.

Annulering afsprake


Women’s Health Coach behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare of andere onvoorziene omstandigheden waardoor Women’s Health Coach zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
Met betrekking tot de frequentie van consulten zullen partijen met elkaar afspraken maken. Indien de opdrachtgever een afspraak voor een consult niet kan nakomen, dan dient zij de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Zegt de opdrachtgever de afspraak korter dan 24 uur van te voren af, dan wordt de gereserveerde tijd als een consult aangemerkt en in mindering gebracht op het aantal consulten waarop de opdrachtgever recht heeft.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen voldaan te worden via een automatische bankafschrijving. Afhankelijk van het te volgen traject kan dit eenmalig het gehele bedrag voor aanvang van het traject. Bij betaling in termijnen worden vooraf de termijnbedragen en betalingsdata overeengekomen. Deze kunnen ook via bankoverschrijving voldaan worden. 
In geval van losse sessies ontvangt de opdrachtgever na de sessie de factuur per mail. Consulten op afstand ( telefonisch, Skype of via mail) dienen vooraf te worden voldaan op het door Women’s Health Coach aangegeven bankrekeningnummer.

Resultaten

Om een optimaal resultaat te bereiken dient de opdrachtgever de persoonlijke en specifieke adviezen van Women’s Health Coach op te volgen en dient de opdrachtgever het gehele Metabolic Balance voedingsprogramma te volgen tot en met de stabilisatiefase en het ontvangen van de richtlijnen voor de toekomst. Het is soms mogelijk dat tijdens het volgen van het Metabolic Balance voedingsprogramma de opdrachtgever tijdelijk geen of weinig resultaat boekt. Het is belangrijk dat de opdrachtgever op voorhand weet dat dit kan gebeuren en in een dergelijke situatie toch blijft volhouden en dat hij de afgesproken consulten nakomt.

Vragen of klachtenHeeft u vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kunt u e-mailen naar: info@womenshealthcoach.nl

WijzigingenWomen’s Health Coach behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.